Patienterna måste få ökat inflytande

Vårdutvecklaren, specialistsjuksköterskan och eldsjälen, Jenny Karlsson, skriver om vad hon ser aktuella behov inom dagens hälso- och sjukvård samt belyser möjligheter inför framtidens vård. Jenny har en lång erfarenhet som kliniskt verksam samt är styrelseledamot för Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor (PRF).

-Hur tycker du att vården fungerar i dagsläget?

Jag upplever att hur vården fungerar är ganska beroende av vem du möter, vilket gör att den blir ojämlik och att det till viss del handlar om tur, vart man bor och vem man möter. Att vården bedrivs mycket ur ett ”utifrån perspektiv” och inte ur ett patientperspektiv och det hoppas jag att vi får se en ändring på. Jag har turen att vara på en relativt välfungerande arbetsplats med hög kompetens och stort engagemang.

-Aktuella utvecklingsbehov?

”Jag skulle vilja se mer tid till etisk reflektion, mer utrymme för samverkan, att bättre tillvarata patientens intressen, inte glömma de anhöriga utan bjuda in dem och göra dem mer delaktiga i vården.”

Tänker framförallt på att vården idag borde i ökad utsträckning sätta patienten i centrum, ibland handlar det mer om ”fyrkantiga” rutiner som man kan fundera över vem de gynnar. Skulle vilja se fler vårdformer, till exempel mer dagvård, då glappet mellan sluten och öppenvård är ganska stort och jag ser ett behov någonting däremellan. Det finns ju goda exempel som t.ex. Självvald inläggning.

-Förslag till förbättring?

Jag skulle gärna vara med och starta upp en dagvårdsenhet med personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende, där man arbetar intensivt med färdighetsträning. Överlag skulle jag vilja se ett större utbud av behandlingsalternativ som inte är så ensidigt inriktade, att människor i högre grad skulle erbjudas terapi. Tror också att arbetsmiljön och villkoren för oss som arbetar i vården måste förändras. Vill vi ha kompetent och erfaren personal, så måste de också ha goda arbetsvillkor samt få betalt för det arbete och det ansvar deras arbete innebär.

”Det här med 6 timmars arbetsdag kan vara ett sätt, sedan går det såklart inte att bortse från löner, tror att det är flera faktorer som måste förändras så att engagerad och kompetent personal vill stanna kvar i vården…”

Jag tror att vi måste gå mot en mer personcentrerad vård, patienten och anhöriga måste få ta större del i vården och utvecklandet av den, även sjukvårdspersonalens röster och kunskap bör väga tyngre när det gäller beslut och förändring i vården.

 

-Hur ser vården ut om 5 år?

Känns trist att verka pessimistisk, men jag är rädd att det inte är så stor skillnad om 5 år. Jag hoppas på att arbetsmiljön, lönerna och karriärsmöjligheterna har förbättrats för sjuksköterskor. Att fler väljer att specialistutbilda sig inom psykiatrin, att det också blir en tydlig skillnad i såvål lönekuvertet som i arbetsuppgifter när man är klar med sin specialistutbildning.

”Jag hoppas att vården blir mer personcentrerad utifrån patientens önskemål och behov.”

Jag hoppas också att behandlingsutbudet har ökat, större tillgänglighet till en mångfald av terapier som inte kostar mer än ett vanligt besök på en mottagning och att det går under högkostnadsskydd, det ska vara något alla har råd med. Jag hoppas att vården står rustad inför det faktum att den psykiska ohälsan ökar. Att vårdrelationen och det verksamma i den fick ta större plats både i den kliniska vårdverkligheten men också kring hur vården utformas. Jag skulle också önska att bältessängarna skrotades.

 


Jenny Karlsson, specialistsjuksköterska, föreläsare inom psykiatri

-Vem är Jenny Karlsson?

Namn: Jenny Karlsson

Bostadsort: Gustavsberg

Utbildning:

Sjuksköterskeprogrammet, Mälardalens Högskola

Specialistsjuksköterskeutbildning inriktning mot psykiatrisk vård, Mälardalens Högskola

Vårdvetenskap, Åbo Akademi

Sucidologi & suicidprevention, Karolinska Institutet NASP

Vårdlärarutbildning, Stockholmsuniversitet

Grundläggande utbildning i psykoterapi, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

 

Nuvarande tjänst och arbetsplats: Arbetar på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning på Värmdö

Tidigare tjänster och meriter:

Rättspsykiatri

Barn och ungdomspsykiatri

Styrelseledamot Vårdvetenskapliga sällskapet

Vårdlärare

Vårdutvecklare

Styrelseledamot Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF)

 

Expertis och intresseområde:

Mötet mellan sjuksköterska och patient, suicidprevention och självskadebeteende.

Vad som fick dig att börja arbeta inom vården eller vad som gjorde att du är engagerad i frågor relaterat till vården:

Jag vet egentligen inte, men jag har alltid vart fascinerad av vården, så jag har nog alltid haft en dragningskraft dit. Att det blev just psykiatri var inte uttänkt från början utan jag ville som de flesta andra som börjar sjuksköterskeutbildningen bli barnmorska. Under min psykiatriplacering så vidgades mina vyer och jag tänkte att det här med psykiatri är fantastiskt spännande. En del i det var så klart att jag hade en handledare som var bra och inspirerande men jag tror att en stor del var att mötet till patienten hade en så självklar plats i vården, det fanns tid på ett annat sätt att mötas. En annan sak som tilltalat mig är att strukturen inte är lika hierarkisk. Frågor som är relaterade till vården berör oss alla vilket gör att det lätt känna sig engagerad i dessa frågor.

Vem är du vid sidan av ditt arbete:

Jag har fyra barn i åldrarna 11, 9, 7 och 3, de upptar det mesta av min tid. Det blir mycket pusslande och logistik för att få till vardagen. Att umgås med goda vänner är en källa till påfyllnad i livet så det försöker jag prioritera, engagemanget i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor är ideellt så det får också plats i mitt liv utanför jobbet. Tycker också om att vara ute och springa och gå på yoga.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *