Lär dig mer om Självvald inläggning

Självvald inläggning (SI) är en ny vårdform inom psykiatrin och används som en krisintervention för att förebygga försämrat psykisk mående och självdestruktivitet. Runt om i Sverige implementeras för närvarande självvald inläggning på initiativ av respektive region. I Stockholm finns SI vid emotionell instabilitet och självskadebeteende, vid psykos samt vid ätstörningar. Denna artikel kommer att belysa SI vid emotionell instabilitet och självskadebeteende.

Självvald inläggning

I Region Stockholm har psykiatrin fr.o.m. år 2019 givits följande uppdrag:

”Självvald inläggning har visat sig vara en framgångsrik modell för att stärka patientens makt. Därför implementeras det nu inom hela vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrins slutenvård.”

-Vad innebär Självvald inläggning?

Självvald inläggning (SI, på engelska Brief Admission) är en intervention som möjliggör självstyrd inläggning inom psykiatrisk heldygnsvård. Syftet med SI är att vid ökad stress och hotande kris, erbjuda en time-out och krishantering i en trygg miljö.

Målet är att främja konstruktiv självreglering av känslor och användandet av konstruktiva hanteringsstrategier samt därmed förebygga självdestruktivitet, stressbelastning och långvariga inläggningar. Att skapa förutsättningar för att själv kunna hantera sina symptom, samt att uppnå ökad autonomi och självkänsla är centrala delar av interventionen.

SI är således en ny vårdform som främjar samarbetet mellan öppen- och heldygnsvård. Vårdformen kan både beskrivas som en omvårdnads- och en krisintervention. SI inbjuder patienten till ökad delaktighet och låter hen själv bedöma när en kortare inläggning är nödvändig för att förebygga psykisk ohälsa. Samtliga delar i interventionen utgår från ett personcentrerat förhållningssätt och syftar till att stärka patientens autonomi.

Rekommenderad läsning avseende vårdinnehåll, vårdstruktur och organisation är helårsrapporten från 2017.


-År 2019 – ett spännande år för Självvald inläggning!

Inom Norra Stockholms psykiatri var projektstart för SI vid emotionell instabilitet och självskadebeteende i september 2015. Under de senare åren har kollegor från flera olika regioner i Sverige besökt avdelning 51 och 24, för erhålla kunskapsutbyte och inspiration. Efter dessa kontakter har SI spridit sig i landet, vilket är en mycket spännande utveckling för psykiatrin och glädjande att patienter för ett ökat inflytande samt ett bredare vårdutbud än tidigare.

Under året kommer de första vetenskapliga artiklarna från vårt projekt att publiceras, vilket vi ser mycket fram emot!

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Norra Stockholms psykiatri, Centrum för Psykiatriforskning (Karolinska institutet och Region Stockholm) och Röda Korsets Högskola.


-Skrivet om Självvald inläggning.

Nedan är tidigare skrivna artiklar om projektet samlade, vilka ger en överblick över hur utvecklingen har varit sedan projektstart 2015.

Trevlig läsning!

Joachim Eckerström

Doktorand för Självvald inläggning vid Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola.

Kontakt: Joachim.Eckerstrom@ki.se
Twitter: JoachimOliver
LinkedIn: Direktlänk


De får årets Astrid Janzon-stipendium!

Datum: 2018-11-28

Källa: Röda Korsets Högskola

Mediaformat: Nyhetsmeddelande

Länkhttps://www.rkh.se/nyheter/de-far-arets-astrid-janzon-stipendium/


Självinläggning kan reformera psykiatrin

Datum: 2018-11-06

Källa: Omvårdnadsmagasinet

Mediaformat: Artikel

Länkhttps://www.swenurse.se/omvardnadsmagasinet/tidigare-nr/nr-04-argang-2018/sjalvinlaggning-kan-reformera-psykiatrin/


Självvald inläggning i psykiatrin ska permanentas i Stockholm

Datum: 2018-09-27

Källa: Läkartidningen

Mediaformat: Artikel

Länkhttp://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/09/Sjalvvald-inlaggning-i-psykiatrin-ska-permanentas-i-Stockholm/


Han prisas för sitt arbete med självskadebeteende

Datum: 2017-10-31

Källa: Sveriges Radio – P4 Stockholm

Mediaformat: Radio

Länkhttps://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6810891&


Vårdförbundspriset till nytänkande projekt från Röda Korsets Högskola

Datum: 2017-10-25

Källa: Flemingsbergs Science

Mediaformat: Nyhetsmeddelande

Länkhttps://flemingsbergscience.se/language/sv/vardforbundspriset-till-nytankande-projekt-fran-roda-korsets-hogskola/


Joachim Eckerström tilldelas Vårdförbundspriset!

Datum: 2017-10-24

Källa: Röda Korsets Högskola

Mediaformat: Artikel

Länkhttps://www.rkh.se/nyheter/vardforbundspriset-2017/


Varför skadar man sig själv?

Datum: 2017-10-22

Källa: Sveriges Radio P3 – Psyket – Podcast där Emmy Rasper söker svar på frågor om psykisk hälsa och ohälsa

Mediaformat: Podcast

Länkhttps://sverigesradio.se/sida/avsnitt/951422?programid=4852


Sjuksköterska vinner pris

Datum: 2017-10-21

Källa: SVT Stockholm

Mediaformat: Artikel

Länkhttps://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sjukskoterska-vinner-pris


Höjdpunkterna Vårdförbundspriset 2017

Datum: 2017-10-24

Källa: Vårdförbundet – YouTube

Mediaformat: Video

Länkhttps://www.youtube.com/watch?v=MvqGLqpJu2o&index=1&list=PLsxp8LmfbhfK4yxg1XFfwhUK5dIw09res


Joachim Eckerström om självvald inläggning – Vårdförbundspriset 2017

Datum: 2017-10-24

Källa: Vårdförbundet – YouTube

Mediaformat: Video

Länkhttps://www.youtube.com/watch?list=PLsxp8LmfbhfK4yxg1XFfwhUK5dIw09res&v=2ru0MAp7mas


Vårdförbundets stora pris till självvald inläggning

Datum: 2017-10-20

Källa: Vårdfokus

Mediaformat: Artikel

Länkhttps://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/oktober/vardforbundets-stora-pris-till-sjalvvald-inlaggning/


Joachim Eckerström vinner Vårdförbundspriset för nyskapande vårdform för patienter med självskadebeteende

Datum: 2017-10-20

Källa: Vårdförbundet

Mediaformat: Pressmeddelande

Länkhttp://news.cision.com/se/vardforbundet/r/joachim-eckerstrom-vinner-vardforbundspriset-for-nyskapande-vardform-for-patienter-med-sjalvskadebet,c2372624


Pristagare Vårdförbundspriset 2017

Datum: 2017-10-18

Källa: Vårdförbundet

Mediaformat: Nyhetsmeddelande

Länkhttps://www.vardforbundet.se/medlemskap/stipendier-bidrag-och-priser/vardforbundspriset/vardforbundspriset-2017/


Självvald inläggning hjälper patienter med självskadebeteende

Datum: 2017-10-17

Källa: Vårdförbundet

Mediaformat: Artikel

Länkhttps://www.vardforbundet.se/medlemskap/stipendier-bidrag-och-priser/vardforbundspriset/vardforbundspriset-2017/sjalvvald-inlaggning-hjalper-patienter-med-sjalvskadebeteende/


Självskadande patienter skriver in sig själva

Datum: 2017-10-03

Källa: Vårdfokus

Mediaformat: Artikel

Länkhttps://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/oktober/sjalvskadande-patienter-skriver-in-sig-sjalva-ny


Nu kan patienter lägga in sig själva på psyk – det är något att vara glad över

Datum: 2017-06-30

Källa: KIT

Mediaformat: Artikel

Länkhttps://kit.se/2017/06/30/90162/nu-kan-patienter-lagga-in-sig-sjalva-pa-psyk-det-ar-nagot-att-vara-glad-over/


Psykiatrin behöver ett lyft

Datum: 2017-06-27

Källa: Dagens Medicin

Mediaformat: Debattinlägg

Länkhttps://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/27/psykiatrin-behover-ett-lyft/


Fyra kandidater till Vårdförbundspriset på 500 000 kr är klara

Datum: 2017-06-21

Källa: Vårdförbundet

Mediaformat: Pressmeddelande

Länkhttp://news.cision.com/se/vardforbundet/r/fyra-kandidater-till-vardforbundspriset-pa-500-000-kronor-ar-klara,c2292774


Avsnitt 83: Självvald inläggning

Datum: 2017-05-24

Källa: Sinnessjukt – En podcast om psykisk ohälsa med Christian Dahlström

Mediaformat: Podcast

Länkhttps://sinnessjukt.se/avsnitt-83-sjalvvald-inlaggning/


Lägg in dig själv – en framgångsstrategi inom psykiatrin

Datum: 2017-03-28

Källa: Doktorn

Mediaformat: Artikel

Länkhttps://www.doktorn.com/artikel/l%C3%A4gg-dig-sj%C3%A4lv-en-framg%C3%A5ngsstrategi-inom-psykiatrin


Helårsrapport från Självvald inläggning vid emotionell instabilitet 

Datum: 2017-03-16

Källa: Norra Stockholms psykiatri

Mediaformat: Rapport

Länkhttp://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/helarsrapport-fran-sjalvvald-inlaggning-vid-emotionell-instabilitet/


Succé när patient lägger in sig själv

Datum: 2017-03-15

Källa: Dagens Medicin

Mediaformat: Artikel

Länkhttps://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/03/15/succe-nar-patient-lagger-in-sig-sjalv/


Lägg in dig själv – om du mår psykiskt dåligt

Datum: 2016-12-04

Källa: SVT Nyheter – Stockholm

Mediaformat: Artikel/TV-inslag                           

Länkhttp://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sjalvald-inlaggning


Årets bubblare i Vårdförbundspriset 2016

Datum: 2016-11-18

Källa: Vårdförbundet

Mediaformat: Video

Länkhttps://www.youtube.com/watch?v=w3P7KuhtkiU


Vårdförbundet om pristagarna vid Vårdförbundspriset 2016

Datum: 2016-11-14

Källa: Vårdförbundet

Mediaformat: Artikel

Länkhttps://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/aktuellt/nyheter/barnmorskan-maria-hogenas-vann-vardforbundspriset/


Projektet Självvald inläggning prisat

Datum: 2016-11-14

Källa: Norra Stockholms psykiatri

Mediaformat: Nyhetsmeddelande

Länkhttp://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/projektet-sjalvvald-inlaggning-prisat/


Personcentrerad vård inom psykiatrin prisades på Vårdgalan

Datum: 2016-11-10

Källa: Kerstin Evelius, Nationell samordnare inom psykisk hälsa

Mediaformat: Blogginlägg

Länkhttp://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/personcentrerad-vard-inom-psykiatrin-prisades-pa-vardgalan/


Självvald inläggning uppskattat av patienterna

Datum: 2016-09-07

Källa: Norra Stockholms psykiatri

Mediaformat: Halvårsrapport

Länkhttp://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/sjalvvald-inlaggning-uppskattat-av-patienterna/


Fyra kandidater till Vårdförbundspriset på 500 000 kr är klara

Datum: 2016-06-10

Källa: Vårdförbundet

Mediaformat: Pressmeddelande

Länkhttp://news.cision.com/se/vardforbundet/r/fyra-kandidater-till-vardforbundspriset-pa-500-000-kronor-ar-klara,c2026980


Psykiatri i utveckling – SLSO:s delrapport om ”Psykiatri 2015″

Datum: 2016-05-18

Källa: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Mediaformat: Rapport

Länkhttp://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=s4n42j2c&gInitPage=1


Brukarstyrd inläggning

Datum: 2016-03-21

Källa: Psyche

Mediaformat: Artikel

Länkhttps://psykriks.se/wp-content/uploads/2018/07/psyche.2016.1.pdf


Självvald inläggning – en trend som ökar över hela landet

Datum: 2016-03-03

Källa: Revansch, år 2016, nr. 1

Mediaformat: Artikel

Länkhttps://rsmh.se/revansch-menu/revansch/


Brukarstyrd inläggning även på avdelning 24

Datum: 2016-01-26

Källa: Norra Stockholms psykiatri

Mediaformat: Artikel

Länkhttp://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/brukarstyrd-inlaggning-aven-pa-avdelning-24/


Brukarstyrd inläggning för patienter med emotionell instabilitet har startat

Datum: 2016-01-26

Källa: Norra Stockholms psykiatri

Mediaformat: Artikel

Länkhttp://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/nu-startar-brukarstyrd-inlaggning-for-patienter-med-emotionell-instabilitet/


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *