Studie om kroppsliga symtom

Många personer i Sverige idag har ett eller flera kroppsliga symtom som påverkar livet negativt. Det kan handla om en medicinskt oförklarad trötthet eller smärta, Men det kan också handla om sjukdomstillstånd som migrän, IBS, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, ryggsmärta, whiplash med flera.

Många har gått till olika behandlare och läkare utan att bli hjälpta. Forskningen på området visar också att de befintliga medicinska och psykologisk behandlingar som finns, inte hjälper tillräckligt många.

Mind-Body Syndrome (MBS)

I USA har man valt att kalla de ovanstående sjukdomstillstånden Mind-Body Syndrome (MBS). Vid MBS utgår man ifrån kropp och sinne är tätt sammankopplade. Aktuell neurologisk forskning visar nämligen att kroppsliga symptom kan uppkomma även i frånvaro av fysisk patologi i kroppen. De kroppsliga symptomen uppkommer enligt denna forskning till följd av sensitiviserade nervbanor i hjärnan. Forskningen har visat att dessa nervbanor som orsakar symptom kan läras om. Det går att bli av med sina symtom.

Just nu pågår ett forskningsprojekt där forskare i Sverige samarbetar med forskare i USA. Man har arbetat fram en specifik form av psykologisk behandling av MBS som visat sig kunna hjälpa många personer. 

Möjlighet till behandling

Du kan läsa mer om behandlingen på http://mbsstudien.se och även där anmäla dig till att delta i behandlingen. Just nu pågår rekrytering till en pilotstudie.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *