Daniel Maroti

Daniel Maroti Psykolog

  • Känslofokuserad psykologisk undersökning av hur kroppsliga symtom som t ex trötthet och magsmärtor kan hänga samman med livspåfrestningar, livsomständigheter och stress.
  • Vilken betydelse har känslor för terapi? Om känslomässig medvetenhet.
  • Skillnader och likheter mellan olika utmattningstillstånd: framförallt utmattningssyndrom och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS).

Jag föreläser om hur känslofokuserade psykodynamiska terapi (ISTDP) kan vara till hjälp att göra en ”psykologisk undersökning” kring kroppsliga symtom. Utifrån ett speciellt arbetssätt undersöks om till exempel trötthet, smärta, yrsel hänger samman med livspåfrestningar, livsomständigheter och stress. Ibland gör det det, ibland gör det inte.

Känslor har en viktig betydelse för våra liv. De är ofta ledtrådar till både vad en händelse betyder men vägleder också kring hur vi bör handla. Jag föreläser om vilken betydelse känslor har för terapi. Kan terapi öka förmågan av känslomässig medvetenhet? Vilken känslomässig medvetenhet har en individ och vilken form av terapi kan passa utifrån detta?

Utmattning är vanligt förekommande tecken på ohälsa. I en föreläsning belyser jag skillnader och likheter mellan två olika utmattningstillstånd: utmattningssyndrom och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Dessa bör inte sammanblandas.

På de tema som presenterats kan sägas att jag driver ett litet slumrande företag som heter Psoma – Maroti psykologtjänster. Företaget har framförallt ägnat sig åt att skapa förutsättningar för publicering av populärvetenskaplig litteratur om kropp och psyke. Flera texter har tidskriften Modern psykologi publicerat och finns för nedladdning på https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Maroti.

I framtiden hoppas jag att företaget även ska kunna ta emot patienter som vill undersöka om deras kroppsliga symtom kan hänga ihop med känslomässiga faktorer. Och om de hänger samman så klart erbjuda en psykologisk behandling som är hjälpsam för att komma till rätta med symtomen.

Föreläsning – intresseanmälan