Jenny Karlsson

Jenny Karlsson, specialistsjuksköterska, föreläsare inom psykiatri

  • Expertområde: bemötande vid självskadebeteende och suicidriskbedömning
  • Vårdutvecklare och specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård
  • Grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1)

Jenny har lång erfarenhet av att föreläsa om psykisk ohälsa, då hon arbetat som vårdlärare och undervisat i psykiatri. Som kliniskt verksam sjuksköterska så ingår också att arbeta med psykoedukation såväl individuellt som i grupp.

Har hållit flertalet föreläsningar för vårdpersonal inom psykiatrin via Nationella självskadeprojektet och då med fokus på förståelse och bemötande av självskadebeteende. Vart anlitat av Elevhälsan som föreläsare kring självskadebeteende och suicidriskbedömning. Har ett stort intresse för vårdvetenskap, att förstå människan, hennes inre och mötets betydelse i vårdandet.

Följ Jenny via Twitter:

Föreläsning – intresseanmälan