Joachim Eckerström

psykiatri moderator föreläsare bemötande

  • Vinnare av Vårdförbundspriset 2017.
  • Expertområde: bemötande inom psykiatrisk vård, självvald inläggning och omvårdnadsbedömningar
  • Vårdutvecklare, projektledare och specialistsjuksköterska

Joachim arbetar aktivt för att utveckla psykiatrin samt dess metoder för att öka välbefinnandet hos människor med psykisk ohälsa. Attraheras och inspireras av utmaningar. Har ett stort intresse för vårdvetenskap/omvårdnad, psykiatriforskning och utbildning. Antar både uppdrag som föreläsare, moderator och som omvårdnadshandledare.

Föreläser om följande teman:

  • Bemötande inom hälso-och sjukvården
  • Bemötande inom psykiatrisk vård (och vid olika tillstånd)
  • Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende (om projektet och om implementering av SI)
  • Att vårda personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende inom psykiatrisk heldygnsvård (konkreta tips och rekommendationer)
  • Att arbeta utifrån omvårdnadsprocessen
  • Omvårdnadsdiagnostik enligt NANDA International (NANDA-I)
  • Upprätta omvårdnadsplaner och om psykiatriska omvårdnadsinterventioner inom öppen- och heldygnsvård

Joachim belyser vikten av bemötande på följande vis:

Det vi ser, observerar vi.

Det vi inte kan se, vill vi förstå.

När vi har en förståelse, kan vi hjälpa.

Bemötande är nyckeln för att kunna observera, förstå och hjälpa.

Joachims CV nås via LinkedIn:

Följ Joachim via Twitter:

 

Joachim Eckerström föreläsare moderator
Vårdgalan 2017, Joachim Eckerström. Fotograf: Jerker Anderssson för Vårdförbundet.

Föreläsning – intresseanmälan