Johanna Svenningsson


  • Bemötande inom psykiatrin utifrån ett patientperspektiv
  • Personcentrerad vård utifrån ett patientperspektiv
  • Synnedsättningen CVI utifrån ett inifrånperspektiv

”Våga vara människa!”

Om jag bara fick ge ett enda budskap till dig som arbetar inom psykiatrin så skulle det vara just det. Jag vill inspirera dig till att vara dig själv, istället för att gå in i en roll. Jag vill få dig att känna att du kan göra stor skillnad genom att vara den DU är, och se mig som den JAG är. Det mänskliga mötet bör inte underskattas.

Jag erbjuder också föreläsningar om värdet i att få en individuellt utformad behandling utifrån mina förutsättningar. Jag tar upp frågor som: Är det jag eller personalen som ska känna att jag blir hjälpt? Vems mål är det som ska uppnås? Vad är det för skillnad på att bli bemött som en patient och att bli bemött som en individ?

Jag är född 1987 och har lidit av psykisk ohälsa till och från sedan tonåren. Jag har erfarenhet av bl.a. panikångest och svår hälsoångest, depression och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samtliga av mina erfarenheter av psykiatrin är från öppenvården, och mina föreläsningar har därför ett tydligt öppenvårdsperspektiv. De genomsyras av konkreta exempel på vad som varit bra och vad som hade kunnat vara bättre. När jag var 29 år fick jag diagnosen Cerebral Visual Impairment (CVI). Det är en synnedsättning som innebär att hjärnan har svårt att tolka synintryck. Plötsligt förstod jag sådant som varför jag har så svårt att ta visuella instruktioner, och varför jag är beroende av riktmärken för att kunna orientera mig. Jag förstod också varför jag hade så svårt att vika pappershus när jag gick i skolan, och varför jag tyckte att alla bollspel handlade om att springa runt i en röra.

Genom mina CVI-föreläsningar vill jag ge en inblick i hur det kan vara att leva med denna synnedsättning, och ge tips på vad omgivningen kan göra för att underlätta. Dessa föreläsningar rekommenderas för bl.a. synpedagoger, ögonläkare och habilitering.

Följ Johanna via Twitter:

Länkar:

JohannaSvenningsson.nu

Föreläsning – intresseanmälan