Kampen mot könsstympning

De flickor som befinner sig i Sverige och ännu inte blivit offer för stympning måste skyddas. Om detta inte händer kommer alla statliga, offentliga och privata insatser för att få slut på FGM (female genital mutilation) att urholkas.

Omkring 200 miljoner av världens flickor och kvinnor är könsstympade. 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för någon typ av könsstympning, varav cirka 7 000 är flickor under 18 år. Källa Socialstyrelsen.

Det går långsamt men framåt i kampen mot könsstympning. År 2030 skall kvinnlig könsstympning vara utrotat enligt de globala mål som världens ledare undertecknat. Fler Afrikanska länder har infört förbud mot FGM.

I Sverige har Karolinska sjukhuset sedan 2014 genomfört rekonstruktioner efter könsstympning. Metoden skall minska lidandet hos de drabbade samt öka känseln i det som kan finnas kvar av clitoris.

På Södersjukhuset  i Stockholm finns Amel-mottagningen sedan 2003. Där tar man emot kvinnor med både psykiska och fysiska problem orsakade av stympning. Man behöver ingen remiss för att komma dit. Sedan starten har de tagit emot drygt 1 300 – 1 400 patienter berättar Bita Eshranghi specialistläkare i gynekologi och obstetrik för mig, då jag kontaktade henne på telefon.

Nuläget :

I Sverige är könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet sedan 1982 och det är också olagligt att utföra ingreppet utomlands om man är bosatt i Sverige. Sedan lagen trädde i kraft har det enbart lett till två fällande domar. Det är ett svårt bevisläge. Förra året gjordes 13 polisanmälningar om stympning men samtliga utredningar lades ner.

 

Framtiden:

Vi måste arbeta på att förebygga. Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötland har sedan år 2013 ett uppdrag från regeringen om hur man kan förebygga och bemöta problemet. I starten av projektet hölls stora föredrag och jag var en av talarna. Myndigheter, sjukvården, skolans värld och social tjänsten måste ha kunskap och möjlighet att bemöta de utsatta flickorna  och kvinnorna på bästa sätt.

Gunilla Ek

Författare, Leg. Barnmorska

Läs mer om Gunilla och beställ hennes böcker via: http://www.vardutveckling.se/gunilla-ek/

Nominerad till Svenska Hjältar 2017 för sitt livslånga arbete mot könsstympning.

Läs mer via: https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/zmA8b/gunilla-ek-72-raddar-kvinnor-fran-konsstympning

Gunilla Ek ställde i år ut på bokmässan i Göteborg. Foto: Privat
Foto: Privat

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *