Så bör vården digitaliseras

Samtidens superman, räddar i nöden eller en person med stor passion för människor. Det var det sistnämnda som fick ambulanssjuksköterskan Andreas Thelander att intressera sig för vården. Efter utbildningen till leg. sjuksköterska vid Röda Korsets Högskolan har skapat sig en unik profil och läst tre olika specialistutbildningar; i ambulanssjukvård, psykiatri samt anestesi. En kombination och bredd av kompetens som göra att patienterna kan känna sig extra trygga när blåljusen passeras. Andreas ger sin bild av hur han upplever vården samt dess utvecklingsmöjligheter.

”Jag tror som så många andra att den riktiga effektiviseringen av sjukvården kommer inte vara att räkna personal och minutrar, utan den kommer ske igenom digitaliseringen.”

Andreas Thelander, specialistsjuksköterska

-Hur tycker du att vården fungerar i dagsläget?
Jag tycker att sjukvården är relativt välutvecklad men inte tillräckligt samordnad. Stora utmaningar finns i samverkan mellan specialiteter. I det akuta skedet då insatserna är stora fungerar oftast sjukvården väldigt bra. Desto ”mindre” akut vårdbehovet är desto svårare tycker jag att det är för patienterna att orientera sig rätt i vårdapparaten.

-Aktuella utvecklingsbehov?
När nu den digitala tekniken nått större delar av sjukvården tycker jag att den digitala kommunikationen är eftersatt. Det är fortfarande så att telefoni- och faxvägen präglar många delar av sjukvården. När övriga samhället enkelt når varandra via chatfunktioner i realtid eller sms, så är fortfarande stora delar av sjukvården inte direktuppkopplade. Mycket tid läggs på att nå personer och samordna vård. Ett gemensamt system eller ett kompatibelt system där olika system kan koppla upp sig och kommunicera med varandra skulle förmodligen lösa delar av det problemet.

-Förslag till förbättring?
Jag tror som så många andra att den riktiga effektiviseringen av sjukvården kommer inte vara att räkna personal och minutrar utan den kommer ske igenom digitaliseringen. Förbättrad kommunikation, system som strukturerar, överskådliggör, planerar, räknar åt oss. Tänk Apple inom sjukvården. Tänk dig att öppna dörren till exempelvis läkemedelsrummet och min mormor fattar hur det fungerar utan att någon förklarar för henne. Enkelt, pedagogiskt, snabbt, och lättillgängligt.
Digitaliseringen mellan vårdgivare och patient har redan börjat på flera områden, där exempelvis patienten tar blodtrycket hemma och värdet överförs direkt till vårdcentralen som kan följa det utan att patienten behöver komma till vårdcentralen. Med den nya tekniken och dess användningsområden blir flera patientgrupper mindre beroende av sjukvårdens apparat och sjukvården kan därmed lägga tid och resurser på fler patienter.

I ett samhälle som anlagt sig med helt nya vanor och nya mönster behöver sjukvården hitta sina för att möta det nya samhället. När det lokala gymmet har öppet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, kan kanske inte vårdcentralen bara ha öppet 8-16 måndag till fredag, men man vill lätt tro det och blir kanske irriterad om någon klagar. Och det är här vi måste tänka i nya banor för att möta dagens patienter och morgondagens patienter.

Hur ser vården ut om 5 år?
Jag önskar att det som patient är busenkelt att finna rätt vård, på rätt nivå. Att det finns system, hemsidor, eller appar som är så övergripande, strukturerade och enkla att orientera sig i, att det är omöjligt att hamna fel. Där vården är så flexibel och effektiv att inte ens McDonalds ”drive in” kan mäta sig med den svenska sjukvården i hur lätt och snabbt det är att få rätt vård. Där patienten är så nöjd och trygg att den aldrig behöver söka akuten i onödan. Där rätt vård, information eller stöd bara är ett knapptryck bort. En sjukvård som inte behöver slussa patienter fram och tillbaka i onödan. Utan en sjukvård som är så duktig på att sortera rätt så att varje patient bara behöver gå igenom rätt vårdkedja. Aldrig tillbaka eller emellan dem. Alltid rätt. Alltid rätt. Låter det orimligt? Kan McDonalds så kan sjukvården. Jag lovar. Är 5 år rimligt. Jag vet inte, men sätt 5 år så har vi det inom 5 år.

 

Presentation:
NamnAndreas Thelander
BostadsortStockholm
Utbildning:
Sjuksköterska – Röda korsets högskola
Spec Psykiatrisjuksköterska – Ersta/Sköndal högskola
Spec Ambulanssjuksköterska – Uppsala Uni.
Spec Anestesisjuksköterska – Uppsala Uni.
Nuvarande tjänst och arbetsplats: Studerar
Tidigare tjänster och meriter:
Psykiatrisjuksköterska inom psykiatrisk akutsjukvård och slutenvård
Ambulanssjuksköterska AISAB, Falck, Samariten, och Sirius
Anestesisjuksköterska Nacka Sjukhus Operation
Expertis och intresseområde:
Akutsjukvård
Vad som fick dig att börja arbeta inom vården:
En stor passion för människor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *