Så kommer AI förändra vården

Sjukvården står inför stora förändringar framöver där AI (Artificiell Intelligens) kan vara en viktig komponent för att lösa flera av de problem som idag finns inom denna sektor. AI kan beskrivas som ett program som efterliknar mänsklig intelligens. Programmet/systemet lär sig själv utan att en människa definierar alla regler.

-Vad innebär AI (Artificiell Intelligens)?
Det finns olika typer av AI, där neurala nätverk är en del som försöker efterlikna hur den mänskliga kroppen funkar med dess nervsystem. Ett neuralt nätverk kan lära sig själv genom att man tränar systemet med data. Eftersom det skapas mycket data så finns det en ljus framtid för just denna del av AI. Det finns många mätare och sensorer inom olika delar av sjukvården som generar data som AI-programmet kan analysera och lära sig ifrån. Det är även möjligt att låta ett AI-program läsa igenom miljontals vetenskapliga artiklar på ett ögonblick för att lära sig mer kring olika sjukdomar. Det innebär att en patient kan mata in vissa variabler såsom symptom, platser som denne har rest till, ålder, kön m.m., vilket gör att det går att hitta olika samband och därmed hitta en eventuell sjukdom med rätt botemedel. Många reser till olika länder idag och en läkare kan inte ha koll på olika smittor som finns i olika länder men det kan en AI-robot vilket gör att den snabbt kan hitta en möjlig sjukdom.

-Inom vilka områden ser du att AI kan förändra vården?

Bildigenkänning
För att nämna ett område där AI och neurala nätverk kan bidra till en bättre sjukvård är AI som använder sig av bildigenkänning, där denne kan skanna igenom miljontals röntgenbilder för att hitta mönster och samband där AI kan hjälpa läkaren att hitta tumörer som denne annars kan missa. AI blir inte trött efter ett långt arbetspass och kan jobba dygnet runt alla dagar på året till skillnad från en människa. En läkare behöver dock inte känns sig hotad då jag personligen tror att AI mer kan användas som ett komplement för att ställa bättre diagnoser än att AI själv ska ta beslut som tidigare läkare har tagit.

Ta del av ny kunskap
Eftersom det kommer nya rön konstant så kan det vara svårt för en läkare att hålla sig uppdaterad men en AI-robot kan hålla sig konstant uppdaterad genom att skanna av Internet och olika datakällor för att få bättre information. Det är redan allmänt känt att man kan förutse när influensan ska bryta ut då människor inom ett visst begränsad geografiskt område söker på symtom på influensan på Google. När tillräckligt många söker på dessa symptom så vet man att influensan kommer att bryta ut inom två veckor.

Journalanteckningar
Idag lägger vårdpersonal mycket tid på att skriva journaler, men med hjälp av AI så skulle det vara möjligt att använda tal istället och diktera det som ska skrivas in i journalen, vilket att spara tid. AI kan tolka talet till text och stava korrekt.

Språkbarriärer
Andra områden kan handla om patienter som inte talar vårdpersonalens språk och där AI översätter i realtid det vårdgivaren säger till patientens språk. Eftersom AI kan behärska flera språk så är det även möjligt att läsa igenom miljontals olika vetenskapliga artiklar på olika språk och lära sig mer kring olika sjukdomar och behandlingar, för att därmed hitta bästa sättet att bota en specifik sjukdom på.

Telefonrådgivning
I Sverige finns 1177, att ringa eller via webben, för att snabbt få svar på sina frågor som medborgare. Idag behöver sjuksköterskan svara på varje samtal. Detta kommer dock inte krävas i samma utsträckning framöver, då en AI-robot kan besvara de inledande samtalen och ge korrekt svar och lösningar. Endast i de fall där AI-roboten inte har de rätta svaren får sjuksköterskan ta över för att svara på frågorna. Detta används redan inom kundtjänst på vissa banker exempelvis och en AI-robot lär sig av varje samtal och förbättrar sig konstant.

AI kommer att revolutionera samhället
Min åsikt är att vi ser början på en revolution som kommer förändra samhället i dess grundvalar, precis som Internet har stöpt om hur vi lever och jobbar.

”Internet slog igenom kommersiellt i Sverige först på mitten av 90-talet och det är rimligt att anta att AI kommer förändra samhället ännu snabbare än vad Internet gjorde.”

Det AI kan göra är att ersätta många jobb eller hjälpa människor i deras arbete och vardag, vilket gör att politiker och beslutsfattare måste fundera över hur AI ska användas på rätt sätt. Denna artikel tar endast upp några få exempel på hur AI kan förbättra sjukvården men det finns otaliga fler områden att utforska.

”Som jag ser det så finns uppenbara risker med AI då dess intelligens kan överstiga den mänskliga intelligensen vida så det är viktigt att tydliga regler och begränsningar görs hur AI ska användas. Vi ska inte låta AI bestämma över liv och död men vi ska låta den vara ett komplement till de som jobbar inom sjukvården för att på så sätt förbättra sjukvården och göra den mer effektiv.”


Sam Bäcknäs Artificiell Intelligens AI

Sam Bäcknäs är en Senior Solution Architect på Qlik och jobbar med beslutsstöd. Sam är intresserad av hur AI kan hjälpa till inom olika sektorer i samhället där just sjukvården har en stor potential att nyttja AI enligt författarens åsikter. Artikeln är författarens personliga åsikter och tankar. Kontakt: sam@backnas.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *