Ett digitalt läkemedelsstöd

En påminnelse om när man ska ta sin medicin, hämta ut läkemedel på apoteket eller förnya recepten, är alltid uppskattat och ibland behövligt. Nu finns en app som ger dig information om dina aktuella läkemedel samt om de passar bra ihop eller ej. 

Läkemedelsinformation i fickan

Appen heter MinMedicinApp och med hjälp av den kan du kontrollera din och/eller din patients sammansättning av läkemedel. Läkemedel är i regel bra produkter, men ibland kan oregelbunden användningen bli problematisk. Läkemedel är sjukvårdens vanligaste och viktigaste behandlingsform. Varje dag används mer än 18 miljoner definierade dygnsdoser av läkemedel i Sverige. I dagens sjukvård finns ett problem med felaktiga läkemedelsordinationer och att det ordineras läkemedel där interaktion mellan läkemedel orsakar läkemedelskomplikationer som medför onödigt lidande för den drabbade.

MinMedicinApp

 

MinMedicinApp – för alla som hanterar läkemedel

  1. Interaktionskontroll. Bra om man själv köper till t.ex. Ipren som trycker ner både antidepresiva och blodtryckssänkande. Eller går till olika läkare.
  2. Varnar med ikoner för mediciner som är olämpliga till äldre, gravida och ammande kvinnor.
  3. Presenterar synonymer, bra när apoteket byter ut preparat.
  4. Läkemedelsinformation från Fass.
  5. Påminner om att ta sin medicin. Vid påminnnelse presenteras foto på de mediciner man ska ta, om man inte ser påminnelsen så skickas ett meddelande till anhörig eller den person man lagt till.
  6.  Påminner även när det är dags att hämta nya mediciner på apoteket och skaffa nytt recept.
  7. Foto på tabletten, och att man kan skriva in hur man ska ta den och varför man äter den. Hälften vet inte varför man äter sin medicin.
  8. CE märkt
  9. Finns att ladda ner på Google Play och App Store

App för läkemedel

-Vad ser du som aktuella utvecklingsbehov inom vården?

När det gäller läkemedel så tycker jag inte att sjukvården tar sitt fulla ansvar.  Journalsystemen ”pratar” inte med varandra. Det finns ingen enhetlig och gemensam läkemedelslista. Apoteken byter ut läkemedel vilket skapar oreda för många patienter och anhöriga. Utöver patientens lidande kostar läkemedelsrelaterade problem samhället ca 20 miljarder kr/år.

Mer än 200 000 patienter i hemsjukvården i Sverige tar idag fler än 5 olika mediciner dagligen. Ungefär 35 000 svenskar läggs in på sjukhus årligen p.g.a. läkemedelsbiverkningar och/eller -förgiftningar. Dessutom får c:a 200 000 patienter över 80 år i Sverige olämpliga läkemedel för sin ålder enligt en utredning av Socialstyrelsen 2015 (Socialstyrelsen. Öppna jämförelser. Äldre och hälsa 2015.).

Ungefär varannan patient, som läggs in på medicinakuten på ett svenskt sjukhus varje dag, läggs in p.g.a. medicinbiverkningar. Det betyder att c:a 4–500 patienter dagligen, d.v.s. 4–500 vårdplatser per dag, upptas av patienter på sjukhusen, inte p.g.a. själva sjukdomen, utan för att deras läkemedel orsakat sådana biverkningar att de tvingats in på sjukhus. Vidare dör omkring 2–3 000 svenskar årligen av läkemedelsbiverkningar (DN Insidan maj 2012. Yngve Gustavsson ”Medicinering av gamla är rena experimentverksamheten”).

-Förslag till förbättringar inom vården?

Att fler i sjukvården använder e-hälsoprodukter.


Presentation om dig:

Namn: Eva-Lott Eitrem

Bostadsort: Karlskrona

Utbildning:

Leg. sjuksköterska, barnmorska, magister i folkhälsovetenskap och IT-utbildning i användbarhet och design.

Nuvarande tjänster:

VD och ägare för EviDos AB

Tidigare tjänster och meriter:

Arbetat på akutmottagning, kirurgavdelning, förlossning och MVC. Även flera års erfarenhet av interaktionsdesign på olika IT företag.

Expertis och intresseområde:

Jag är intresserad av folkhälsa och speciellt hur man med enkla medel kan ge patienter bra verktyg för att själva kunna hantera sina läkemedel.

Vad var det som fick dig att intressera dig för vården:

Jag valde mellan att utbilda mig till lärare eller sjuksköterska. Har aldrig ångrat mitt val utan verkligen gått till jobbet med stolta steg.  De tjugo åren som barnmorska på förlossningen gav erfarenhet som jag även kunde använda inom IT. Se helheten och våga ta beslut – även om de ibland fick ändras.

Vem är du vid sidan av ditt arbete:

Jag är intresserad av allt för mycket – spela golf, laga mat, litteratur, film, resa men det som jag lägger mest tid på är barn och barnbarn!

Länkar:

http://evidos.se/minmedicinapp

https://www.facebook.com/Min-Medicin-App

MinMedicinApp Logotype

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *