Föreläsare

Vårdutveckling.se har ett kompetensnätverk av föreläsare, kursledare och moderatorer.
Samtliga föreläsare har gedigen klinisk erfarenhet inom sina områden samt utgår ifrån evidens och beprövad erfarenhet.


Victoria Bruun chef
Victoria Bruun
Ämne: Ledarskap

Joachim Eckerström föreläsare psykiatri
Joachim Eckerström
Ämne: Psykiatri, bemötande


Gunilla Ek
Ämne: Kvinnlig könsstympning

Johanna Hennberg föreläsare
Johanna Hennberg
Ämne: Patientperspektiv,
psykisk ohälsa


Jenny Karlsson
Ämne: Psykiatri, suicid

Stefan Leijon Kreativ strateg
Stefan Leijon
Ämne: Innovation,
digitalisering

Edita Lemonnier psykolog
Edita Lemonnier
Ämne: Stresshantering, teambuilding


Johan Lundin
Ämne: Psykologi, trauma

Daniel Maroti Psykolog
Daniel Maroti
Ämne: Psykologi

Johan Pahnke Psykolog
Johan Pahnke
Ämne: Psykologi, neuro


Johanna Svenningsson
Ämne: Patientperspektivet, Personcentrerad vård

Sven Wåhlin, läkare, alkohol och hälsa
Sven Wåhlin
Ämne: Alkohol och hälsa