Johan Lundin

Johan Lundin Psykolog

  • Expertområde: kognitiv beteendeterapi vid ångesttillstånd
  • Arbetar med virtual reality (VR) inom vården
  • Legitimerad psykolog
Johan är legitimerad psykolog och har ett starkt intresse för implementering och behandling av ångestsyndrom och trauma-relaterade diagnoser. Arbetar aktivt för  ökad tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling för ångestsyndrom och PTSD inom primärvård.

 

Johan håller workshops bland annat om kognitiva behandlingsmodeller för PTSD, Socialt ångestsyndrom och Paniksyndrom enligt David Clarks och kollegors evidensbaserade manualer. Bedriver också ett forskningsprojekt som utvärderar exponeringsbaserad KBT för Agorafobi där exponering sker via Virtual Reality.

Föreläsning – intresseanmälan