Om oss

Välkommen till Vårdutveckling.se, vilken är en ny webbportal som syftar till att:

  • Inspirera till personcentrerad vård.
  • Vara en mötetsplats för vårdgivare och vårdtagare.
  • Via Vårdbloggen lyfta fram intressanta reflektioner om och från vården.
  • Ge tillgång till ett brett nätverk av föreläsare och vårdutvecklare.
  • Införa digital innovation inom hälso- och sjukvården.
  • Hjälpa vårdpersonal att finna intressanta uppdrag.

 

Vision Inspiration Innovation Vårdutveckling

 

Bakgrund

Första december år 2017 publicerades det första inlägget i Vårdbloggen, vilket även var startskottet för denna webbportal. Under 2018 kommer det ske stora satsningar gällande webbplatsens innehåll och layout, med syfte att erbjuda Dig en inspirerande och givande läsning gällande olika perspektiv, innovation och teman, som berör vården. Utöver detta tillgängliggörs flertalet intressanta föreläsare, utbildningar eller uppdrag.

-Hur kan vi på ett enkelt sätt ge personalen som arbetar närmast patienterna tillgång till kunskap och verktyg, som stödjer dem att arbetat utifrån evidens samt främjar patientens återhämtning och autonomi?

Vårdutveckling.se syftar till att underlätta just detta.

Vårdutveckling.se är en oberoende webbportal, som arbetar med att på olika sätt främja vårdens utveckling. Vårdutvecklarna, Joachim Eckerström och Jenny Karlsson, har under sina yrkesbanor inom vården, flertalet gånger reflekterat över att hur man kan underlätta införandet av evidensbaserad vård samt nya innovativa interventioner inom vården. Genom att starta Vårdutveckling.se hoppas de att kunna bidra till och inspirera till fortsatt vårdutveckling.