Sven Wåhlin

Sven Wåhlin, läkare, alkohol och hälsa

  • Praktiskt inriktad utbildning för t.ex. primärvård och allmänpsykiatri i hantering av alkoholfrågor
  • Bred kunskap om alkohol och hälsa
  • Specialist i allmänmedicin

Sven har lång erfarenhet av utbildning och handledning. Han började som lärare och handledare i ”läkare – patientrelation” för läkarstudenter på 90-talet. Utbildar regelbundet olika lärarkategorier, läkarstudenter, sjuksköterskor, psykologer, team på vårdcentraler. Totalt ca 1 000 personer per år. Sedan år 2011 arbetar han på Riddargatan1 – Mottagning för alkohol och hälsa, där är en del av hans arbetsuppgifter att utbilda och sprida evidensbaserade metoder.

Sven har tidigare bl.a. arbetas som distriktsläkare under 17 år på Bålsta Vårdcentral samt varit nationell projektledare i Riskbruksprojektet med utbildning av allmänläkare mellan år 2005 – 2010.

Följ Sven via Twitter:

Länkar:

Riddargatan 1

Föreläsning – intresseanmälan