Victoria Bruun

Victoria Bruun chef

  • Utsedd till Årets Vårdchef 2017 av Vårdförbundet.
  • Föreläser om ledarskap.
  • Vill inspirera till att höja vårdkvaliteten genom sitt ledarskap, där mod, närvaro och delaktighet är centralt. 

När Victoria vann priset som Årets Vårdchef vid Vårdgalen 2017, var juryns motivering följande:

”Med bara 1,5 års erfarenhet som sjuksköterska tog hon sig an ett uppdrag som avdelningschef för en psykiatrisk enhet med stora bemanningsutmaningar. Hon visade mod genom att kräva att antalet vårdplatser minskades för att kunna rekrytera och minska den höga personalomsättningen. Att teamet skulle vara fulltaligt efter endast sex veckor kunde ingen tro.

Hon har visat att etiken står i centrum i hennes ledarskap genom att hon tagit ansvar på ett konsekvent sätt. Något som också bidragit till trygghet, tillit och arbetsglädje bland medarbetarna. Vårdkvaliteten på avdelningen har höjts eftersom hon har sett till att möjligheten till återhämtning för medarbetarna har utvecklats genom förbättrad möjlighet att ta regelbundna raster, mer utrymme till reflektionstid samt att medarbetarna nu slipper ofrivillig övertid. Kompetensutveckling och prioritering av specialistutbildning har därmed också kunnat prioriteras bättre i verksamheten.

Med ett självklart personcentrerat fokus på patientens bästa i den psykiatriska vårdens vardag är hon en ledare som går före, vid sidan av och bakom sina medarbetare. En chef som vet sitt mandat och tar det.”

Victoria föreläser om sin personliga resa och utveckling som chef samt även vad hon ser som viktiga faktorer för att lyckas med att få med sig medarbetarna mot gemensamma mål.

Föreläsning – intresseanmälan